Google+
Skip primary navigation
Skip primary navigation
skip.tertiary.navigation

MODIGLIANI RETROSPEKTİFİ,
SERGİ ANLAYIŞINI
DEĞİŞTİRECEK

MODIGLIANI RETROSPEKTİFİ,
SERGİ ANLAYIŞINI
DEĞİŞTİRECEK

MODIGLIANI RETROSPEKTİFİ,<br> SERGİ ANLAYIŞINI<br> DEĞİŞTİRECEK

07.12.2017

JAG-ART


YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞINDA DÜNYANIN SANAT MERKEZİ PARİS’TEKİ SANATÇILARIN ARASINDA ÖNEMLİ YERİ OLAN AMEDEO MODİGLİANİ’YE ADANMIŞ RETROSPEKTİF SERGİ, TATE MODERN’DE 23 KASIM’DA AÇILDI.

#Kültür #Sanat